Đặc điểm nhấn Khóa điện tử hafele el9500-tcs and Pull thực hiện cơ chế đóng and mở cửa theo kiểu kéo

Khóa điện tử Hafele EL9500-TCS Push & Pull thực hiện chính sách đóng and xuất hiện theo kiểu kéo & đẩy nên rất thuận tiện. Là sản phẩm của thương hiệu Hafele – CHLB Đức and sản xuất tại Hàn Quốc. Cách mở khóa: Có 4 cách để mở cửa là Mã số ; Thẻ […]

Read More »